маниер

маниер
маниѐр <-и, бр: -а>
същ м manièra f, stìle m

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • маниер — същ. начин, способ, средство, подход, похват, тактика, метода, практика, фасон същ. държане, поведение, обноски, отношение същ. държание същ. метод същ. стил, прийом същ. характер …   Български синонимен речник

 • клуатр — а, м. cloître m. <лат. claustrum закрытое место. Типичная для романо готической архитектуры крытая аркадная галерея обход, обрамляющая прямоугольный двор монастыря или церковного комплекса. ПХЭ. Христос исцеляет больных при Езере. Композиция… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • вид — същ. изглед, форма, облик, външност, каяфет, физиономия, лик, лице, черти, образ, фигура същ. израз, изражение същ. фаза, състояние, положение същ. маниер, стил, природа същ. сорт, род, порода, разновидност, група, тип, подразделение, чешит същ …   Български синонимен речник

 • държание — същ. обноски, поведение, маниер същ. постъпки, действия, работи …   Български синонимен речник

 • жест — същ. замах, размах, движение, маниер същ. широта, сила, смелост, инициатива, предприемчивост …   Български синонимен речник

 • инак — нар. иначе, другояче, не така, по друг начин, различно, с друг маниер, с други средства, обратно, наопаки нар. с други думи, иначе казано …   Български синонимен речник

 • иначе — нар. другояче, не така, по друг начин, инак, различно, с друг маниер, с други средства, обратно, наопаки нар. с други думи, иначе казано нар. в противен случай …   Български синонимен речник

 • маниерност — същ. маниерничене, превзетост, неестественост, изкуственост, кокетство, позиране, капризничене, глезене същ. форма, стил, маниер …   Български синонимен речник

 • метод — същ. метода, начин, способ, подход, техника, прийом, път, средство, система, процедура, начин на действие същ. маниер същ. организация, ред, порядък, системност, методичност същ. похват, процес, технология същ. схема, скица, диаграма, таблица …   Български синонимен речник

 • начин — същ. способ, средство, метод, прийом, маниер, система, похват същ. възможност, лесни на, колай, път, канал същ. хитрина същ. ход, средство за прехрана същ. съдействие, сътрудничество същ. схема, скица, диаграма, таблица …   Български синонимен речник

 • обноски — същ. поведение, държане, отношения, отнасяне, маниери, постъпки същ. държание, маниер …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”